Κωδικός 05 Δήμος Αθηναίων – Λεωφ. Γαλατσίου αρ. 11α και Πολέμη

Το κατάστημα βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή επί της Λεωφ. Γαλατσίου αρ. 11α και Πολέμη. Τα περισσότερα κτίρια της περιοχής είναι μεγάλης ηλικίας και μέσης ποιότητας κατασκευής με τη βασική χρήση τους να είναι η οικιστική ενώ παράλληλα υπάρχουν και ακίνητα με καταστήματα στα ισόγεια. Σημαντικός οδικός άξονας της περιοχής είναι η Λ. Γαλατσίου που αποτελεί βασική οδική αρτηρία της πρωτεύουσας και συνδέει την περιοχή των Πατησίων στα Δυτικά με την περιοχή του Γαλατσίου στα Ανατολικά. Τοπόσημα αποτελούν το Πάρκο Κλωναρίδη – Φιξ σε απόσταση 150μ Δυτικά και το Νοσοκομείο Παμμακάριστος σε απόσταση 500μ Νοτιοδυτικά του εκτιμώμενου. Η πρόσβαση πραγματοποιείται εύκολα και άμεσα από τη Λ. Γαλατσίου και την οδό Πατησίων. Σημειώνουμε ότι η περιοχή βρίσκεται εκτός της ζώνης του δακτυλίου της Πρωτεύουσας.

Πρόκειται για υπερυψωμένο ισόγειο κτίριο, σε σημείο με μεγάλη προβολή, εντός γωνιακού οικοπεδικού τμήματος με πλεονεκτικές προϋποθέσεις μελλοντικής ανάπτυξης.  Η κατασκευή του κτιρίου έχει γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα λαξευτή τοιχοποιία και διαθέτει επίχρισμα σοβά σε όλες του τις όψεις, ενώ διαθέτει επίπεδο δώμα. Το κεντρικό-αρχικό κτίσμα έχει κατασκευαστεί μεταξύ των ετών 1956 και 1959, ενώ οι προσθήκες κατασκευάστηκαν στην μετέπειτα περίοδο και μέχρι το έτος 1982.  Το ακίνητο αποτελείται από ισόγειο 177,50τμ με χρήση καταστήματος διασκέδασης, και δώμα 9,00τμ με βοηθητική χρήση αποθήκης.