ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟY ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΕΠ. Ν. 4307/2014) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 24/02.05.2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

 

Διά της παρούσης, η ειδική διαχειρίστρια ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των έγγραφων σφραγισμένων δεσμευτικών προσφορών μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ., στα γραφεία της ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε. στη Λιβαδειά (οδός Βαλαωρίτου, Τ.Κ. 32100), σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Η Ειδική Διαχειρίστρια και οι σύμβουλοί της, θα βρίσκονται κανονικά στα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας επί της οδού Βαλαωρίτου στη Λιβαδειά και θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν προσφορές από υποψήφιους αγοραστές από Δευτέρα 09.11.2020 έως την Τετάρτη 11.11.2020 στο διάστημα 10πμ έως 6μμ.

Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2020

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ