Κωδικός 07: Δήμος Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας – Θέση «Περιβόλια Βλαχούλη», οδός Χαιρώνειας και Έρκυνας

 

Πρόκειται για πολυκατοικία που διαθέτει 3 υπόγεια και 4 ορόφους ανωδομής επί των οδών Χαιρώνειας και Έρκυνας (πεζόδρομος) στην Λιβαδειά Βοιωτίας (θέση «Περιβόλια Βλαχούλη»). Εντός της πολυκατοικίας διατίθενται χώροι καταστημάτων, γραφείων, αποθηκευτικοί χώροι και υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Η κατασκευή του κτιρίου είναι τυπική από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχοπληρώσεις επιχρισμένων οπτοπλινθοδομών και εξωτερικά συστήματα αναρτώμενων panels αλουμινίου (etalbond). Τα κουφώματα είναι αλουμινίου διπλών υαλοπινάκων. Η γειτονιά είναι κυρίως οικιστική κατά βάση με πολυκατοικίες μέσης και μεγάλης ηλικίας κατασκευής. Υπάρχουν λίγα καταστήματα γειτονιάς παράλληλα με κάποια μικρά και μεσαίας έκτασης αδόμητα οικόπεδα, ενώ δεν καταγράφεται σημαντικό πρόβλημα στάθμευσης. Οι κύριοι εμπορικοί χρήστες χωροθετούνται στο εμπορικό κέντρο της πόλης κατά μήκος των οδικών αξόνων Καλιαγκάκη, Μπουφίδου, Δημάρχου Ανδρεαδάκη και Γεωργαντά, με τους σημαντικότερους να είναι τα καταστήματα Zara, Hondos Center και Γερμανός καθώς και τα υποκαταστήματα των Τραπεζών Εθνικής, Alpha bank και Attica bank. Στην εγγύς περιοχή του ακινήτου οι βασικότεροι χρήστες είναι τα s/m Γαλαξίας στα 180μ Βόρεια του ακινήτου,  Lidl και ΑΒ στα 700μ Βόρεια καθώς και το κατάστημα Κωτσόβολος στα 600μ Βόρεια από το ακίνητο. Σημαντικός χρήστης της περιοχή είναι και το Περιφερειακό Μέγαρο στα 350μ Βορειοανατολικά.

Εντός της παραπάνω πολυκατοικίας βρίσκονται οι κάτωθι ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες έχουν κατωχυρωθεί σε πλειοδότες μέσω της 1ης Διαγωνιστικής Διαδικασίας:

Κωδικός 07-Α-4-ΓΡ

Γραφείο Α-4 επιφάνειας 75,45τμ στον Α Όροφο, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή, στο στάδιο των επιχρισμάτων με πρόβλεψη για κατασκευή w.c., με ποσοστό αποπεράτωσης περίπου 65%. Το γραφείο διαθέτει πρόσωπο και εξώστη επί της οδού Έρκυνας και άριστη θέα προς το ποτάμι.

5 θέσεις στάθμευσης στο Β Υπόγειο με Κωδικούς από 07-9-ΘΣ έως 07-11-ΘΣ,  07-16-ΘΣ και 07-17-ΘΣ

  • 5 θέσεις στάθμευσης επιφάνειας 12,5 τ.μ.

19 θέσεις στάθμευσης στο Γ Υπόγειο με Κωδικούς από 07-22-ΘΣ έως 07-27-ΘΣ και από 07-29-ΘΣ έως 07-41-ΘΣ

  • 16 θέσεις στάθμευσης επιφάνειας 12,50 τ.μ. και
  • 3 θέσεις στάθμευσης επιφάνειας 11,25 τ.μ.