ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-Ν. ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ME  ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΙΛΟ «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.», (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013656117000, Α.Φ.Μ. 999471246 ),Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014)

Η Ειδική Διαχειρίστρια ανακοινώνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΔΕΛΛΙΟΣ Α.Ε.» για την χρήση 2019.

http://delliosrealestate.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΔΕΛΛΙΟΣ-2019-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-.pdf

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2020

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ