Κωδικός 04 Δήμος Αθηναίων – Οδός Κωστή Παλαμά 2-4-6-8 και Λ. Γαλατσίου 7

Πρόκειται για το κτιριακό τμήμα ΙΙ που βρίσκεται στην συμβολή της Λ. Γαλατσίου με την οδό Κ. Παλαμά και διαθέτει 3 υπόγεια, 6 ορόφους ανωδομής και δώμα. Το κτιριακό τμήμα διαθέτει κεντρικό κλιμακοστάσιο με 2 ανελκυστήρες ατόμων. Στον Β όροφο εκτιμώνται συνολικά 5 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η γειτονιά είναι γενικής κατοικίας με χαρακτηριστικό την υψηλή πυκνότητα δόμησης. Τα περισσότερα κτίρια είναι μεγάλης ηλικίας και μέσης ποιότητας κατασκευής με τη βασική χρήση τους να είναι η οικιστική στους ορόφους παράλληλα με καταστήματα στα ισόγεια. Σημαντικός οδικός άξονας της περιοχής είναι η Λ. Γαλατσίου που αποτελεί βασική οδική αρτηρία της πρωτεύουσας και συνδέει την περιοχή των Πατησίων στα Δυτικά με την περιοχή του Γαλατσίου στα Ανατολικά. Η Λ. Γαλατσίου φιλοξενεί μεικτές χρήσεις με εμπορικά καταστήματα στα ισόγεια και κατοικίες / γραφεία στους ορόφους των πολυκατοικιών. Οι εμπορικοί χρήστες της περιοχής χωροθετούνται εκατέρωθεν της Λ. Γαλατσίου και των οδών Πατησίων, Καυτατζόγλου, Δροσοπούλου και Αγίας Λαύρας. Σημαντικότεροι χρήστες είναι τα s/m Bazaar – στο ίδιο κτίριο με το εκτιμώμενο, το OK Markets στα 50μ Νότια, το Lidl στα 100μ Δυτικά, ο Σκλαβενίτης στα 150μ Νοτιοδυτικά και το Market ΙΝ στα 420μ Νοτιοανατολικά του εκτιμώμενου. Εκτός των εμπορικών χρηστών στη γύρω περιοχή καταγράφονται και σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η ΔΕΗ (ΚΠ. Ν. Ιωνίας) απέναντι από το εκτιμώμενο, ο ΟΑΕΔ Γαλατσίου και η ΕΥΔΑΠ (στα 120μ Ανατολικά του εκτιμώμενου), το Σχολικό συγκρότημα Γκράβας στα 270μ Νοτιοανατολικά καθώς και το Α.Τ. Άνω Πατησίων στα 300μ Ανατολικά.

Στον Β Όροφο του παραπάνω κτιριακού τμήματος διατίθενται οι κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες:

Κωδικός 04-Β-4-ΓΡ

Γραφειακός χώρος 35,00τμ με πρόσωπο επί της οδού Κ. Παλαμά ο οποίος βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση συντήρησης και διαθέτει επιδαπέδιες μονάδες κεντρικού συστήματος κλιματισμού, πάτωμα κεραμικών πλακιδίων, εσώπορτα πρεσσαριστής ξυλείας και εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου διπλού υαλοπίνακα.

Κωδικός 04-Β-9-ΒΧ

Χώρος υγιεινής 4,00τμ με πρόσωπο επί του ακαλύπτου χώρου. Η εκτιμώμενη οριζόντια ιδιοκτησία διαθέτει βοηθητική χρήση και εσώπορτα πρεσσαριστής ξυλείας.